CIĄGLE NOWE BUDOWLE

Dla miast zwanych tu dużymi i średnimi nie­wątpliwie otwiera się przede wszystkim możli­wość rozwoju poprzez budowanie bloków, margi­nalnie tylko domów indywidualnych* Odmienne rozwiązanie oznaczałoby olbrzymi wzrost kosztów związanych z infrastrukturą i usługami — budo­wą ulic, zbrojeniem, rozciągnięciem sieci handlo­wej. Nieuchronne wydaje się ponadto stawianie wśród budowli niższych również i takich, które sięgać będą kilkunastu pięter. Wynika to z ra­chunku, który pogodzić musi chęć zachowania przestrzeni wolnych z ekonomicznym postulatem nierozciągania miasta w sposób nadmiernie kosz­towny.Pod hasłem „zbudujemy drugą Polskę” zaini­cjowany został niedawno program szybszego za­spokojenia potrzeb mieszkaniowych. Tym samym uprzytomniono nam, że zadaniem najbliższej pary dziesiątków lat jest zwiększenie kubatury budo­wlanej mniej więcej w dwójnasób.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)