Czy na placu budowy musi być tablica informacyjna

Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, a chodzi dokładnie o przepisy z dziedziny budownictwa, każda budowa prowadzona na terenie Polski, czy to jest budynek wielorodzinny, czy dom jednorodzinny, powinna być odpowiednio zabezpieczona przez inwestora lub wyznaczona przez niego osobę, z uwagi na zagrożenie dla osób postronnych. Te same przepisy mówią też o tym, że każda taka inwestycja na etapie jej wznoszenia powinna być opatrzona stosowna informacją, czyli powinna znajdować się na placu budowy tablica informacyjna. Taka tablica ma za zadanie informować, kto jest inwestorem, jakiego rodzaju jest to inwestycja, powinny być też na tablicy zawarte dane umożliwiające kontakt z kierownikiem danej budowy lub osoby za nią odpowiedzialnej. Na tablicy zawarte też muszą być również numery telefonów alarmowych do straży pożarnej, na policje i do pogotowie ratunkowego. Brak takiej tablicy jest wykroczeniem z zakresu prawa budowlanego, co jest oczywiście równoznaczne ze stosowną sankcją karną.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)