DALSZE ISTNIENIE TWORÓW LUDOWYCH

Rzecznicy tezy, że folklor nie ze szczętem za­ginął, wskazują na dalsze istnienie twórców lu­dowych. A to gdzieś ktoś rzeźbi naiwnie, a to ktoś tka czy garnki lepi. To prawda, a jednak nie ma folkloru, gdyż nie ma owych wspólnot zamknię­tych wokół własnych twórców. Współcześnie ży­jący na wsi naiwni artyści, choć z pewnością bar­dziej związani z tradycją folklorystyczną niż nai­wni twórcy w mieście (a takich nie brak), są jed­nak w zupełnie podobnej jak artyści miejscy sy­tuacji. Ich „publiczność” stanowią nabywcy od­wiedzający Cepelię, ich nagrodą jest wystawa w mieście. Równocześnie mieszkaniec wsi zwrócił się ku produktom kultury ogólnospołecznej prze­kazywanej sposobami, które należą do ogólnospo­łecznych instytucji: słucha muzyki przez radio, wiesza na ścianie ilustrację wyciętą z czasopisma, odchodzi od miejscowego rękodzieła kupując ma­teriał fabryczny, wymienia dawne sprzęty na no­we, wyprodukowane przemysłowo.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)