DALSZY ROZWÓJ MIAST

Kreśląc kilka uwag o prawdopodobnym przyszłym rozwoju naszych miast trzymać się będę konwen­cjonalnie przyjmowanego progu — roku 2000. Okres do tej daty (mimo jego skracania się) utrzy­muje się wciąż w literaturze prognostycznej jako wyróżniony przedmiot rozważań. Jest on na tyle bliski, że o procesach, które obejmie, decyduje w znacznej mierze chwila obecna. Powstaje istotne pytanie, jak liczna stanie się w tym czasie ludność miejska oraz jak, najogól­niej biorąc, przebiegać będzie rozwój ludnościowy i przestrzenny miast.Nie jest jeszcze jasne, jaki należy przewidywać rozkład tej masy globalnej. Przyjmijmy dwa uproszczone warianty: jeden 75% — 25%, drugi 66,6% —33,3% (pierwsze cyfry w każdej parze odpowiadają lud­ności miejskiej). Przyjmijmy też średnią progno­styczną ogółu ludności — 39 milionów.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)