DLA PORÓWNANIA

Dla porównania warto przypomnieć, że wysiłek urbanizacyjny pierwszego ćwierćwie­cza Polski Ludowej, słusznie uważany za wielki, wyraża się cyfrą zbliżoną do 10 milionów obywa­teli nowych — przybyłych ze wsi bądź zrodzo­nych z przybyszów. Zatem przy wariancie urba­nizacji intensywniejszej w niewiele dłuższym okresie przyszłoby dokonać asymilacji urbanis­tycznej nowych mieszkańców w wymiarach po­dobnych do zadań spełnionych dotychczas. Wa­riant skromniejszy określałby proces przyszły ja­ko przekraczający rozmiarami połowę dotychcza­sowego wysiłku urbanizacyjnego.Wśród miast dużych stosunkowo najmniejszy wzrost przewidywany jest dla Warszawy.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)