EKOLOGICZNY ZWIĄZEK

W kulturze ludowej związek między twórcami a odbiorcami twórczości był związkiem ekologicz­nym, i to głębokim, był — jeśli tak można po­wiedzieć —treściowym związkiem ekologicznym. To właśnie zostało zniszczone i dlatego folklor jest martwy, chociaż przetrwali rozrzuceni arty­ści działający z inspiracji ludowej tradycji. Współ­czesną zaś kulturę, w rozumieniu globalnym, ogólnospołecznym, w dużym stopniu cechuje brak owego związku.!Zniszczenie ”ekologicznej wspólnoty skupionej wokół swoich twórców nie dokonało się od ra­zu — nie był to przeskok od struktury folklorys­tycznej wprost w stan panujący obecnie. Pomija­jąc formacje bardzo już dawne, jak renesansowe gminy miejskie, wskazać można na sytuacje jesz­cze z przełomu XIX i XX wieku, w których za­chowały się bliższe więzi wewnętrzne. Zapewne najwymowniejszym tego przykładem jest Kra­ków.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)