INTEGRACJA SKŁADNIKÓW

Integracja heterogenicznych składników ludno­ściowych dokonała się w zasadzie na podstawie kultury ogólnonarodowej. W toku tego procesu osłabły lub zanikły odrębności dzielnicowe i swo­isty folklor poszczególnych miast. Zbiorowości mieszkańców miast są we współczesnej Polsce bar­dziej jednolite aniżeli przed wojną. Złożyły się na to czynniki społeczne, takie jak zmniejszenie dystansów pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi, promocja polityczna i kulturalna środowisk ongiś upośledzonych, upowszechnienie środków masowego przekazu. Oddziałał także roz­wój nowoczesnych form pracy w dużych zespo­łach fabrycznych. Równie ważna była z pewnością rola tygla stapiającego odmienne elementy, jaką odegrały same miasta, same środowiska ekolo­giczne.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)