KILKA TYPOWYCH CZYNNIKÓW

Dla niektórych miast polskich być może istot­niejsze od zmian demograficznych i gospodarczych (chociaż te niemal zawsze ważyły na przekształ­ceniach miast) były zmiany funkcji politycznych, administracyjnych i kulturalnych.Wskazać tu można kilka czynników typowych. Nowa konfiguracja terytorium państwowego wzmogła znaczenie (pod każdym z tych wzglę­dów) Białegostoku i Rzeszowa, które stały się sto­licami dużych regionów o stale rosnącej wadze gospodarczej i turystycznej, regionów wychodzą­cych z długotrwałego niżu cywilizacyjnego. Oba te miasta stały się siedzibami wyższych uczelni, życia muzycznego i teatralnego, skupiły wierne sobie grupy twórców.Pewne analogie z drogą przebytą przez wschod­nie miasta Polski przedstawia — w trudno po­równywalnych warunkach na zachodzie kraju — awans Zielonej Góry.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)