KULTUROWA FUNKCJA ŚRODOWISKA

Sądzę, że w rozważaniach o kulturowej funk­cji środowiska lokalnego nie należy tracić z oczu okoliczności, które starałem się powyżej scharak­teryzować. Sprawiają one, że rozwiewa się wie­le szlachetnych nadziei związanych z upowszech­nianiem kultury. Nasycenie „terenu” pojedynczy­mi izolowanymi placówkami (jak kino czy dom kultury), nawet przy najlepszym ich funkcjono­waniu, odmienia lokalną sytuację w stopniu mniejszym, niż się na to często liczy. Czy nam się to podoba, czy nie, w sprawach kultury jest już tak, że ten, kto ma więcej, każdą nową zdo­byczą wzbogaca się bardziej niż ten, kto na po­czątku był gorzej uposażony. W tym sensie roz­ważania o „iloczynowym” efekcie nagromadzenia „wejść informacyjnych” poruszają bardzo istotny aspekt rzeczywistości.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)