LOSY MAŁYCH MIAST

To ostatnie uwidoczniają najwyraźniej losy małych miast i miasteczek, rozrosłych do po­kaźniejszych rozmiarow, wyposażonych równo­cześnie w większe zasoby i rozbudzonych do ini­cjatyw społecznych. Nowa ranga Rzeszowa, Pu­ław czy Konina może być przykładem nie tylko awansu „przesuniętych” mas ludzkich, lecz także awansu funkcjonalnego ośrodków, lepszego ich wyposażenia w placówki kulturalne i rozbudzenia inicjatyw społecznych. Ruch mas do miast częś­ciowo wykorzystuje zastane możliwości, częściowo zaś je stwarza.Wartość kulturalną środowiska osiedleńczego z wielu względów — tak teoretycznych, jak bez­pośrednio praktycznych, związanych z organizo­waniem życia społecznego — próbowano szaco­wać, nawet mierzyć; próbowano wyjaśnić, od cze­go jest ona zależna.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)