MIEJSKA ARCHITEKTURA

Miasta nasze będą wyglądać — ogólnie biorąc — młodo, tym bardziej jest więc prawdopodobne, że szczególną dbałością otoczy się te fragmenty za­budowy, które świadczyć będą o historii. Śródmiejska architektura dawnego typu — względnie niska i ciasno obrzeżająca ulice — na­być może nowych cennych funkcji z uwagi na potrzebę wyspecjalizowanych traktów o chara­kterze usługowym — handlowym, gastronomicz­nym czy kulturalnym. Obok tych wartości architektura ta, nawet względnie nowa, powiedz­my z przełomu stuleci, nabierze zapewne charak­teru zabytkowego, stanowiąc znaczną atrakcję wśród dość monotonnego stylistycznie nowoczes­nego budownictwa masowego.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)