MIEJSKA WIĘKSZOŚĆ

Znaczna większość miejskiego proletariatu i miejskiej inteligencji to ludzie, któ­rych rodzinna lub osobista biografia zawiera nie­dawny zupełnie przełom, jakim jest przeszczepie­nie się na odmienny grunt, zmiana typu siedziby, otoczenia, pracy, obyczaju. Wyżej przytoczone cy­fry pozwalają ocenić wymiar zagadnienia adap­tacji.Wskutek destrukcji naszych miast, które i tak przecież były wątłe, odbudowa życia społecznego wraz z wszystkimi jego organami przemysłowy­mi, administracyjnymi, usługowymi, naukowymi, aż po kadry ludzkie, musiała sięgnąć do samego pnia, jakim jest ludność wiejska. Patrząc na dzieje Polski Ludowej zauważyć by można, że zawarł się w nich jeden z najraptow- niejszych i najrozleglejszych w historii proces urbanizowania ludzi ze wsi.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)