NASZA URBANIZACJA

Myślę, że gdyby tego wszystkiego nie było, ur­banizacja nasza przyniosłaby efekty z punktu wi­dzenia kultury o wiele bardziej jałowe, a działa­cze nasi dawno już wszczęliby alarm, podobnie jak zrobili to ludzie światli w krajach bogatszych od nas i dawniej się urbanizujących. W głosach tych jest może i przesada, która zawsze towa­rzyszy gwałtownym polemikom, ale coś znaczą słowa przeciwstawiające bogaty w instytucje kul­turalne Paryż „pustyni francuskiej” (wypowie­dziane już ponad 10 lat temu, co jest okresem dość długim, by zaszły zmiany), coś znaczą nie­pokoje, iż połowa dorosłych Francuzów nie czyta właściwie nic, czyli praktycznie biorąc, nawet ga­zet. Nie o to nawet chodzi, że wskaźniki te są same w sobie alarmujące, ale o to, że stanowią wielki kontrast z cywilizacyjnymi efektami urba­nizacji, widocznymi we Francji.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)