NOWE STOSUNKI SPOŁECZNE

Nowe stosunki społeczne wyraziły się w sfe­rze kulturalnej poprzez zjawiska o bardzo znacz­nej doniosłości. Jedno z nich to zmiany, jakie za­szły w konotacjach społeczno-politycznych i ideo­logicznych wtajemniczenia, wprowadzenia w kul­turę typu „książkowego” czy „akademickiego” (w kulturę „ludzi wykształconych”). Drugie zjawisko to niezwykłe przyspieszenie integracji kulturo­wej środowisk miejskich oraz tworzenie się no­wego kształtu kultury.Znaczna część kadry politycznej, administracyj­nej i gospodarczej odrodzonego państwa wyłoniła się z warstw ludowych, przede wszystkim z prole­tariatu.  Masowe kształcenie młodzieży robotniczej i chłopskiej przyczyniło się walnie do rozbicia tra­dycyjnego kompleksu wyróżników społecznych, który z poziomu kultury (w sensie „akademickim ) czynił znamię ąuasi-klasowej wyższości.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)