POWAŻNE ZNACZENIE

Ma to poważne znaczenie dla oceny polskich dokonań urbanizacyjnych, gdyż mieszkańcy takich miast stanowią dziś zapewne ponad połowę ogółu miejskiej ludności Polski.Tworzenie miast „od nowa” przez ludzi powo­łanych do tego faktem osiedlenia, natomiast nie mających odpowiednich tradycji ani kompetencji, oto bogaty w treści dramat — w konkluzji opty­mistyczny, zwycięski — historii naszych „miast odzyskanych”. Należy do nich przy tym (w na­kreślonym tu rozumieniu spraw) również War­szawa, o ludności wymordowanej lub wypędzo­nej, a następnie w dużym stopniu zastąpionej przez ludzi nowych. Miasta tworzone „od nowa” konstytuują się w świadome zbiorowości, wspierające swoją wyo­braźnię symbolami, jakich na ogół kolektyw po­trzebuje.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)