PRZYNALEŻNOŚĆ SPOŁECZNA

Dzieci osób z wyższym wykształceniem rzadko poprzesta­ją na dyplomie niższym od rodzicielskiego. Wszy­stko wskazuje jednak, że motywy takiego zacho­wania w mniejszej mierze wiążą się z towarzysko- obyczajowym wzorem dawnego inteligenta, w większej zaś z prestiżem zawodów wymagających kształcenia wyższego.Przynależność społeczną w sensie węższym okre­śla się dziś przez przynależność do zawodu, w sensie szerszym — przez udział w coraz bardziej integrującej społeczeństwo kulturze powszechnej. Jest tu miejsce, aby nawiązać do drugiej funkcji służebnej, która sprawia, że zaawansowane przy­sposobienie kulturalne zyskuje wysoką ocenę jako droga do swobodnego uczestnictwa w kulturze. W odczuciu społecznym, również warstw ongiś wydziedziczonych, kultura „wyższa” przestała być kulturą „pańską”, w swej wewnętrznej istocie przeznaczoną dla korzystających z przywilejów niepojętego splotu urodzenia i mitycznych zdolno­ści czyniącego z „wyższych sfer” inną ludzką od­mianę.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)