ROLA CZYNNIKA KULTURALNEGO

Rozważając rolę czynnika kulturalnego, który odmienia charakter wewnętrzny miasta i jego obraz w oczach własnych i obcych, przytoczyć tizeba przykład Wrocławia. Powoływałem się już na określenie „cud nad Odrą” odnoszone do stoli­cy Dolnego Śląska. Ten, kto użył go po raz pier­wszy, miał oczywiście na myśli całokształt osiąg­nięć wrocławskich, fakt, że w 25 lat (właściwie szybciej, gdyż Wrocław okrzepł wcześniej) po­wstało z ruin, w nowym składzie ludnościowym, półmilionowe miasto, prężne gospodarczo, demo­graficznie i kulturalnie, miasto ludzi wkorzenio- nych i tworzących zdumiewająco silną więź we­wnętrzną. W tym wszystkim szczególnie zastana­wia rozwój kulturalny Wrocławia. Ze swym uni­wersytetem, teatrami, imprezami muzycznymi, swoją plastyką jest on jednym z tych miast pol­skich, których dorobek wchodzi do europejskie­go czy nawet światowego zasobu i obiegu dóbr kultury. Jeśli mnie moja wiedza nie myli, je­go poprzedni mieszkańcy nie nadali mu takich lotów.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)