ROLA ŚRODOWISKA

W związku z tym należy skupić uwagę na pew­nej bardzo istotnej osobliwości, cechującej wszel­kie formy propagowania kultury, również i te, które zależą od możliwości stwarzanych przez środowisko lokalne. W przekonaniu moim rola środowiska kultural­nego zależy od ilości „wejść informacyjnych” na danym terenie (ilości kolportowanej prasy, pun­któw sprzedaży książek i szerokości ich asorty­mentu, liczby bibliotek, scen, kin, placówek dys­kusyjnych i towarzyskich, ośrodków hobbystycz­nych, obecności uczelni). Natomiast o sile środo­wiska stanowi przypuszczalnie nie suma owych „wejść”, ale wywołane przez nie interakcje.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)