ROZWÓJ URBANIZACJI

Chcąc omawiać efekty kulturowe urbanizacji i dal­sze perspektywy w tym względzie, zacząć trzeba od przypomnienia podstawowych faktów, które określają wymiary urbanizacji Polski oraz swoisty charakter tego zjawiska. Awans urbanistyczny przedstawiany bywa naj­częściej w porównawczym ujęciu statystycznym. Powiada się: przed wojną nieco mniej niż jedna trzecia część ludności Polski mieszkała w miastach, dziś mieszka w nich trochę więcej niż połowa. Uruchomiony proces urbanizacji nadal utrzyma znaczną dynamikę, tak iż kolejne ćwierćwiecze, które dzieli nas od końca stulecia, skupi w mia­stach mniej więcej dwie trzecie ogółu społeczeń­stwa, odwracając z nadwyżką proporcję przedwo­jenną. Oczywiście nie chodzi tu o proste przepro­wadzki do miasta. Za cyframi tymi kryje się znacznie więcej: przede wszystkim stworzenie no­wych stanowisk pracy w przemyśle.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)