SIEĆ OSIEDLEŃCZA

Gdy w roku 1963 Ośrodek Badania Opinii Publicznej przy Polskim Radiu badał poglądy na temat polaryzacji: wielkomiejskość — prowincjonalność, okazało się, że wybijają się dwa kryteria. Jedno z nich ujęte byfo w hasło: „małe miasto — zacofanie gospo­darcze, brak perspektyw”, drugie zaś: „brak roz­rywek, brak życia kulturalnego”. W ankiecie pierwszy wyróżnik zdobył 30°/o, drugi 22,6% gło­sów. Informacja o rozmieszczeniu na mapie „węz­łów” ekologicznej sieci rozpowszechniania jest in­formacją ważną dla wytworzenia sobie ogólnego obrazu jej działania. Szczególnie ośrodki większe bardziej żywotne działają nie tylko na rzecz własnych potrzeb, lecz także — choć w mniej­szej mierze — dla okolicznego regionu, przyciąga­jąc do swych placówek publiczność dojeżdżającą.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)