SIEĆ ROZPOWSZECHNIANIA

Służyć temu miało instalowanie teatrów w centrach ro­botniczych, rozbudowa sieci bibliotecznej, „kino- likacja ’ miasteczek i wsi itd. Przy ogromnych zasługach tej akcji (której owoce są niestety czę­sto dziś zaniedbywane) oczywiste jest przecież, że sieć osadnicza jako sieć dystrybucji kulturalnej daje się spożytkować do pewnych tylko, natural­nych granic. Aby tę sieć zoptymalizować, plano­wanie przestrzenne winno tworzyć rejony, w któ­rych zachowane są rozsądne odległości do ośrod­ków kulturalnie atrakcyjnych, nie obiecuje to jednak całkowitego spełnienia ogólnie postulowa­nej równodostępności dóbr i imprez. W owej swo­istej sieci rozpowszechniania — sieci osadniczej, wartość poszczególnych węzłów-osiedli zależy za­równo od ich własnego wyposażenia, jak i — w przypadku węzłów mniejszych — od odległości źródeł zasilających twórczością ogólny obieg dóbr.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)