ŚRODOWISKO PRZESTRZENNE A ZASOBY KULTURY

Proces urbanizacji w Polsce sprawił, że około dziesięciu milionów osób (liczba ta zawiera „no­wych mieszczuchów” — ludzi urodzonych już w mieście) znalazło się w środowiskach na ogół biorąc lepiej nasyconych placówkami kulturalnymi niż miejsca, w których przypadłoby im żyć, gdy­by ów proces nie zaszedł, miejsca, z którymi przy tym wiązała ich rodzinna tradycja. Proces ten „zabrał” ludzi stamtąd, gdzie nie ma teatrów i kin, tam gdzie kino, a czasem i teatr jest elementem stałym. Wielka rzesza ludzi zetknęła się z księ­garniami o pełnym asortymencie, z muzeami, kon­certami, wystawami, odczytami, kioskami wypeł­nionymi różnorodną prasą, bogatymi w treść zabytkami. Wszystko to nie ma oznaczać, że życie na wsi musi być pustynią duchową.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)