STRUKTURA PRZESTRZENNA

Miasta objęte aglomeracją, jako bliskie siebie i połączone przestrzeniami o dość wysokim stop­niu urbanizacji, będą oczywiście w szczególnych relacjach, nie sądzę jednak, aby zatarło to ich in­dywidualność.Przytoczona tabela ukazuje liczebność ludności, która mieszkać będzie w warunkach daleko posu­niętej urbanizacji i w bliskości dużych centrów miejskich.Warto sobie uprzytomnić, że struktura prze­strzenna miast na przełomie XIX i XX wieku jest już obecnie w dość dużym stopniu przesądzona. W zasadzie miasta zachowują dzisiaj budowę kon­centryczną, gdzie śródmieście — obejmujące często najstarszą część miasta i nowszy ośrodek sku­piający wiele usług, biur, instytucji kultural­nych — otoczone jest dzielnicami mieszkaniowy­mi, ośrodkami przemysłu, ewentualnie ośrodkami uczelnianymi zlokalizowanymi poza centrum.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)