W CZOŁÓWCE

Stąd w czołówce urbanizacyjnej znajdują się miasta, których wiel­kość przewyższa kilkakrotnie lub kilkunastokrot­nie rozmiary przodujących organizmów miejskich, jakie znał jeszcze wiek XIX. Wiele stolic europej­skich o wielkomiejskiej renomie — jak Buda­peszt czy Praga — było wówczas miastami kilku- settysięcznymi. Rzym liczył ćwierć miliona miesz­kańców, w tym rzędzie wielkości mieściła się rów­nież Warszawa. Prawidłowe funkcjonowanie dużych miast (we współczesnym sensie tego słowa) zależne jest przede wszystkim od sprawnego działania szyb­kiej komunikacji wewnętrznej. Gdyby szybki do­jazd do miast nie był możliwy na równi z szyb­kim poruszaniem się w ich obrębie, nie byłoby współczesnej urbanizacji.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)