W KATEGORIACH OPISU

Chcąc to zjawisko przedstawić w kategoriach opi­su środowiska należałoby wprowadzić wartość kumulatywną („iloczynową”) jego „wejść informacyjnych , która nie będzie już prostą miarą skalową, lecz liczbowym wykładnikiem rangi da­nego ośrodka. (Pozostawiam na boku kwestię, jak uzyskać taki wykładnik.) Efektywność ośrodka osiedlenia jako instrumentu rozpowszechniania kultury zależy pośrednio od wielkości ośrodka (także od jego znaczenia gospodarczego i admini­stracyjnego, co ma wpływ na infrastrukturę kul­turową), a bezpośrednio od liczby placówek. W wielkiej krajowej skali statystycznej pomiędzy wielkością (i znaczeniem) ośrodka a ilością „wejść informacyjnych” zachodzi pewien prawidłowy związek, jakkolwiek poszczególne wypadki repre­zentują różne proporcje.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)