W MAŁYM ŚRODOWISKU

Jeżeli we względnie małym środowisku lokal­nym stopień rozbudzenia potrzeb (jako skutek tradycji, poziomu wykształcenia lub aktywizują­cego intelektualnie typu pracy) ukształtował się powyżej przeciętnej, stwarza to szanse, że w ośrodku tym efektywna wartość placówek kultu­ralnych znajdzie się również powyżej ogólnej sta­tystycznej normy. O charakterze uczestnictwa w kulturze decyduje więc nie tylko liczba „wejść informacyjnych” i ich interakcje, ale także zdol­ność i skłonność własna ludzi do wykorzystywa­nia owych „wejść”.Inicjatywa własna zainteresowanych może wyjść dalej, sięgnąć po coś więcej niż maksymal­nie efektywne wykorzystanie standardowych pla­cówek kulturalnych znajdujących się w danym ośrodku. Standard wyposażenia ośrodków w za­kresie infrastruktury kulturalnej wynika u nas z ogólnych zasad funkcjonowania na przykład państwowych instytucji kolportażu czy centralnej inicjatywy i kontroli inwestycyjnej.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)