W NASZEJ RZECZYWISTOŚCI

W naszej rzeczywistości społecznej śródmieścia i centra mają służebność ogólną. Jeśli nawet źle spełniają te funkcje, to kieruje się ku nim wy­raźne powszechne zapotrzebowanie. Przed wojną, w strukturze kapitalistycznej, miasta były bar­dziej policentryczne. Ośrodek śródmiejski służył ludziom o górnej lokacie w hierarchii społecznej. Dzielnice ludowe tworzyły własne skupiska usług o   odpowiednio niższym standardzie. Zmiany spo- eczne, jakie zaszły po wojnie, wzmagały tenden­cję do monocentryczności usług, zwłaszcza wyspe­cjalizowanych, rzadszych, służebnych względem szerokiej publiczności, mimo że istniały ośrodki dzielnicowe oraz sieć usług lokalnych. Czy miasta nasze rozwijać się będą głównie po­przez budownictwo wielkich bloków mieszkal­nych, czy też może przez budowę domów indywi­dualnych?

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)