W PROGNOZACH URBANISTYCZNYCH

W prognozach urbanistycznych unika się czę­sto określenia „miasto”. Odnosi się ono czasem do obszaru arbitralnie określonego decyzją adminis­tracyjną. Delimitacja miasta wpływa oczywiście na życie społeczne, jednak w każdej chwili może być zmieniona. Zamiast o miastach mówi się o    aglomeracjach, tzn. o kompleksach względnie ciągłych, związanych przede wszystkim funkcjami gospodarczymi. Zacytuję tu publikację: S. Lesz­czyński, P. Eberhardt, S. Herman: Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1960—2000, „Biule­tyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 1971 (z. 67). Obraz prawdopodobnej przyszłości, jaki rysuje ta praca, stanowi potrzeb­ne uzupełnienie tego, co napisałem o karierze „miast”. Aglomeracje to układ kilku miast, cza­sem miasto duże z pobliskimi mniejszymi.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)