WŁAŚCIWY STYL ŻYCIA

Zaściankowy niż styl wiejski, częstokroć nie sprzy­jał wytwarzaniu postaw ludzkich w tym stopniu otwartych na świat i na nowości, jak to ma miejsce dzisiaj. Zdolność miast współczesnych do kształtowania stylu życia w dużej mierze nieza­leżnego od ich własnych ograniczeń terytorial­nych w zasadzie jest warunkowana szybkim prze­pływem informacji, co umożliwia telegraf, tele­fon, radio, telewizja. Równie ważna jest też ko­munikacja przedmiotów i osób, tzn. lokomocja pozwalająca ludziom przenosić się i przesyłać rzeczy z szybkością, której w dobie dyliżansów nikt nawet nie przewidywał. W fizjologii współ­czesnego urbanizmu szybka lokomocja stanowi więc istotną siłę witalną. Bolesnym natomiast pa­radoksem współczesnego etapu rozwojowego jest cena, jaką trzeba płacić za istnienie szybkiej lo­komocji: jej dysfunkcjonalność i niekiedy bardzo dokuczliwe uboczne efekty.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)