ZACOFANIE EKONOMICZNE

Po­nadto wraz z odrabianiem zacofania ekonomicz­nego oraz w wyniku postępu technicznego wzro- sa liczba zawodów, które nie mieszczą się w tra­dycyjnym podziale. Z jednej strony, wiele rodza­jów zatrudnienia uznaje się formalnie za pracę umysłową, choć w nowoczesnej organizacji nie­zbyt się je ceni z racji minimalnego zakresu ich ompetencji bądz z racji ich mechanicznego cha­rakteru, z drugiej zaś strony, wiele zawodów ro­botniczych wymaga dziś przygotowania intelektu­alnego i stałej gotowości do poznawania zmieniającej się szybko technologii produkcji.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)