ZAPAŁ PIERWSZYCH LAT

Jednakże fakt, że nie dopuszczono u nas do zupełnej jałowości, nie powinien nas zanadto uspokajać. Umieliśmy w Polsce z urbanizacji uczynić — na miarę posia­danych środków i popełnionych błędów — narzę­dzie integracji kulturalnej społeczeństwa. Zapał pierwszych lat zmąciły jednak między innymi owe błędy (np. „fasadowość” wielu osiągnięć), a z bie­giem czasu cały ten ruch stracił coś ze swej po­czątkowej roli „misji dziejowej”, przekonania o  słuszności i pewności sukcesu. Zdano sobie spra­wę, że istnieją bariery, które najpierw przezwy­ciężyć musi rozwój oświaty. Rezultaty osiągnięte nie są zapewne nawet połowiczne. Na mapie kultu­ralnej są plamy, jeśli nie białe, to szare. Zażyłość z książką — podstawa życia kulturalnego — nie postępuje tak szybko, jak by należało, a wskaźnik czytelnictwa nie jest u nas jedynym niezadowa­lającym wskaźnikiem na obszarze kultury.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)