ZNAMIENNY RYS PRZEMIAN

Znamienny bardzo rys przemian powojennych stanowią przekształcenia miast o jednostronnym charakterze przemysłowym, zawdzięczające takie uformowanie jeszcze gospodarce kapitalistycznej. Przykładem — przede wszystkim Łódź i miasta Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Losy przedwojennej Łodzi w sensie kulturalnym były chyba szczęśliwsze niż miast węglowych. Do­wodem może być działalność Łódzkiej Wolnej Wszechnicy, która miała silny wpływ na środo­wisko. Jednakże zmiany, jakie dokonały się po wojnie i w Łodzi, i w okręgu górnośląskim, są bardzo znaczne. Istnienie dzisiaj Łodzi na przy­kład teatralnej i naukowej, istnienie zespołu te­atrów śląskich, środowiska pisarzy czy Uniwer­sytetu śląskiego to widoczne przejawy procesu kulturalnego, uwłaszczenia niegdyś upośledzo­nych, a przecież tak ważnych i tak licznych sku­pisk miejskich.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)