ZWIĘKSZONA LICZBA

W obu wypadkach będzie on starał się zwiększyć ich liczbę do najbardziej wyrazistych granic, które w przypadku placówki wyznacza ekologiczna po­jemność środowiska, a w przypadku telewizo­rów zasięg stacji nadawczych czy zdolność płatnicza ich nabywców. W przypadku telewizo­rów które nabywa i wykorzystuje jednostka (ściślej: rodzina), pole działania jest dokładnie wy­tyczone. Dla propagandy telewizji wystarczy zabie­gać o rozszerzenie emisji na tereny dotychczas nią nie objęte oraz o obniżenie cen aparatów. Nie ma tu ponadto prawie nic do zrobienia. Na­tomiast gdy chodzi o placówki kulturalne —muzea, kluby, teatry, biblioteki czy sale koncer­towe centralny planista może mieć poważnego partnera w publicznej aktywności lokalnej, która kształtuje własne środowisko kulturowe.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)